1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת משקפי שמש אשר חלקם מיובאים וחלקם מיוצרים. כל המשקפיים עוברים בדיקות מחמירות של התקן האירופאי, משרד הבריאות ומכון התקנים. אתר האינטרנט שכתובתו oboline.com אשר בבעלות אור בורקין, כהגדרתה להלן, ומנוהל על ידי צוותה, והמשמש כחנות מקוונת לממכר מוצרי החברה.
 2. בנוסף לאתר קיימים סניפים הממוקמים בדיזנגוף סנטר ובמול החוף חדרה.
 3. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן להתקשר\לסמס לנייד שלנו – 054-8935035.
 4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את התקשורת בין OBO לבינך.
 5. בעת ביצוע רכישה דרך האתר מצהירה הלקוחה כי קראה תקנון זה וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של התקנון, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מותג OBO ו/או הנהלת האתר ו/או כל ממנהליה ו/או עובדיה בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 6. OBO שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 7. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. עם זאת, מוסכם ומובהר, כי OBO תעשה את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות כדי להגיע להדמייה מושלמת גם מהבית ככל האפשר.
 8. יובהר ויודגש כי OBO אינה מתחייבת להחזיק מלאי מיידי של כל הפריטים שתמונותיהם מופיעות באתר, וכי יהיו משקפיים אשר יאזלו מן המלאי.
 9. OBO עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות וOBO  לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 10. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים אינם כוללים דמי משלוח.
 11. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. יודגש כי המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעה המזמינה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלימה את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). יצוין, כי אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב המזמינה לפי המחירים המעודכנים.
 12. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.